349607037_1513976845800298_8535930096017355539_n-removebg-preview

หนู (Rat)

เป็นศัตรูที่สำคัญ และนำความเสียหายนานับประการแก่เศรษฐกิจของมนุษย์เป็นจำนวนมหาศาล ทั้งทางตรงและทางอ้อมความเสียหายทางตรงที่เด่นชัด คือ การกัด แทะ กินพืชผล ที่มนุษย์ปลูกตั้งแต่ในไร่นา และรวมทั้งการทำให้การปนเปื้อนในที่เก็บรักษา ในระหว่างการขนส่งและการแปรูปผลผลิต จนกระทั่งอยู่ในมือผู้บริโภค นอกจากทำลายพืชผลทางการเกษตรแล้ว อาหารสัตว์และผลผลิตจากสัตว์เลี้ยง ผลิตภัณฑ์เครื่องอุปโภคบริโภคของมนุษย์ ก็ถูกหนูทำลายเสียหายเช่นกัน นอกจากนี้ หนูยังเป็นสัตว์พาหะสำคัญที่นำโรคหลายชนิดสู่คนและสัคว์เลี้ยง เช่น โรคไข้ฉี่หนู โรคไข้หนู กาฬโรค โรคเกี่ยวกับทางเดินอาหารเป็นต้น ส่วนความเสียหายทางอ้อมมักเกิดจากการกัดแทะเพื่อลับฟันของหนูตามวัสดุของสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านเรือน เช่น สายไฟ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆภายในอาคาร

หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก หนูเป็นสัตว์ที่ขยายพันธ์ูได้เร็วและเกือบตลอดปีหนูออกลูกเป็นครอกๆละหลายตัว หลังจากคลอดลูกแล้ว 24 ชั่วโมงแม่หนูสามารถรับการผสมพันธุ์ได้ทันทีดังนั้นในเวลา 1 ปี หนู 1 คู่สามารถขยายพันธุ์รวมกันได้มากกว่า 1,000 ตัว

ลักษณะที่สำคัญ อุปนิสัย แหล่งอาศัย และความสามารถของหนู

  • หนูเป็นสัตว์เลี้ยงลูกขนาดเล็ก
  • หนูมีฟันแทะ 2 คู่ ที่กรามบน1คู่ และกรามล่าง1คู่ ทำให้นิสัยการกินแบบกันแทะ เนื่องจากส่วนเคลือบฟันของฟันแทะมีความแข็งแกร่งมาก
  • หนูมีประสามสัมผัสและรับความรู้สึกที่ดีเยี่ยม
  • หนูสามารถส่งเสียงและรับฟังเสียงที่มีความถี่สูง ในการสื่อสารเรื่องตำแหน่งอาหารหรืออัตรายได้ในระยะไกล
  • หนูเป็นสัตว์ที่ดำน้ำและว่ายน้ำได้ดี
  • หนูสามารถกระโดดได้สูงถึง 0.5 เมตร และกระโดดได้ไกลถึง 1.2 เมตรจากพื้นราบ
  • หนูมีหางยาว เพื่อใช้ทรงตัวหรือบังคับทิศทาง จึงสามารถปีนป่ายในแนวดิ่งได้ดี

ชนิดของหนู

หนูกลุ่มนี้พบในธรรมชาติ ในสภาพพื้นที่ป่า ทุ่งหญ้า หรือตามแหล่งที่มีการปลูกพืช หนูกลุ่มนี้จะกินเมล็ดพืช รากพืช ใบ ผลของพืช แมลง หอย ปู ปลา และอื่นๆ

เป็นกลุ่มหนูที่พบในแหล่งชุมชน หรือในเมืองกินอาหารเกือบทุกชนิดที่มนุษย์กินได้และเหลือทิ้ง หลบซ่อนตามที่ต่างๆ ตามบ้านเรือนหรือตามท่อระบายน้ำ

ป็นหนูที่มีขนาดใหญ่ กินอาหารได้ทุกประเภท หนูชนิดนี้ชอบอาศัยอยู่ใกล้แหล่งน้ำแหล่งชุมชน ตามตลาด

มักพบทั่วประเทศตามเพดานของอาคารบ้านเรือน ยุ้งฉาง มักอาศัยอยู่บนต้นไม้ บนที่สูงหรือใต้หลังคาตามห้องต่างๆของอาคารนั้นๆ

หนูชนิดนี้ปีนป่ายได้รวดเร็วว่องไวมาก ชอบอาศัยในที่แห้งตามบ้านเรือนโดยเฉพาะในห้องครัวห้องเก็บของ ตู้ ลิ้นชัก หนูชนิดนี้กินอาหารได้เกือบทุกประเภท

เป็นหนูที่ตกใจง่ายและออกหาอาหารในเวลากลางคืน ชอบอาศัยตามลิ้นชักตู้ หรือตามท่อเสาที่มีรูปิดและไม่กลัวสิ่งใหม่ๆเมื่อสภาพแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลง

Untitled-1

** ที่บริการกำจัดปลวกของเรา สามารถกำจัดปลวกที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ จากแมลงทำลายเหล่านี้ ** 

ติดต่อเรา

Copyright missbugsservice.com© 2023 Developed by TZ