349607037_1513976845800298_8535930096017355539_n-removebg-preview

แมลงสาบ (cockroach)

แมลงสาบเป็นสัตว์ที่หลบซ่อนเก่ง หากใช้สารเคมี ยาฆ่าแมลง หรือสารซักล้าง จะต้องฉีดหรือพ่นให้ถูกตัว โดยตรงและในปริมาณเพียงพอมันจึงจะตาย หากความเข้มข้นต่ำเกินไปตัวของมันจะไม่ตาย แนะนำหากต้องการกำจัดแมลงสาบ ควรใช้บริษัทที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ Miss Bugs Service&Solution รับกำจัดแมลงสาบโดยตรงพร้อมให้คำแนะนำและคำปรึกษา

แมลงสาบ สัตว์สกปรกที่หลายคนรังเกียจอาจเป็นปัจจัยที่ก่อให้เกิดอาการภูมิแพ้ได้ เพราะแมลงสาบมักปล่อยสารก่อภูมิแพ้เป็นอนุภาคเล็ก ๆ ออกมาในอากาศ หรือตามพื้นผิวที่มันเดินผ่าน และเมื่อมนุษย์สูดดมหรือสัมผัสสารดังกล่าวเข้าไปก็อาจมีอาการคันจมูก คันตา หรือเป็นผื่นได้ การกำจัดแมลงสาบออกจากบ้านจึงเป็นการลดความเสี่ยงที่จะได้รับสารก่อภูมิแพ้ชนิดนี้แมลงสาบเป็นพาหะนำเชื้อโรคมากมาย และเป็นต้นเหตุของโรคหลายชนิด โดยแมลงสาบสามารถปล่อยสารก่อภูมิแพ้ออกมาจากส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ เช่น ลำตัว ขา ปีก และหนวด หรืออาจปล่อยออกมาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น น้ำลาย มูก หรือไข่ 

หากมนุษย์สัมผัสหรือสูดดมสารดังกล่าวเป็นระยะเวลาหนึ่ง ก็อาจทำให้เป็นโรคภูมิแพ้ได้และเป็นพาหะนำโรคได้
เช่น อุจาระร่วง บิด ไทฟอยด์ อาหารเป็นพิษ พยาธิปากขอ ไส้เดือน ตืดแคระ เรือน กาฬโรค หอบหืด ไวรัสตับอักเสบ

Untitled-1

** ที่บริการกำจัดปลวกของเรา สามารถกำจัดปลวกที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ จากแมลงทำลายเหล่านี้ ** 

ติดต่อเรา

Copyright missbugsservice.com© 2023 Developed by TZ