349607037_1513976845800298_8535930096017355539_n-removebg-preview

มด (Ants)

มด (Ants) เป็นแมลงชนิดหนึ่งที่สามารถพบได้ทั่วไปตั้งแต่เขตร้อนจนถึงบริเวณใกล้เขตขั้วโลก สามารถดำชีวิตอยู่ได้ดีทั้งในสภาพแวดล้อมทั่วไป พื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม พื้นที่เมืองและบริเวณที่อยู่อาศัย จนมีคำกล่าวว่า ‘มดครอบครองพื้นที่ส่วนใหญ่ของพื้นดิน’ะอื่น

มด เป็นแมลงที่มีการสร้างรังอย่างง่ายและอย่างซับซ้อนหรือประนีต มีการแบ่งวรรณะแยกออกจากกันอย่างชัดเจน ทั้งรูปร่าง ลักษณะ และหน้าที่ เนื่องจากมดเป็นแมลงสังคม สมาชิกที่อยู่ในรังจะมีการแบ่งชั้นวรรณและแบ่งหน้าที่แยกออกจากกันให้เห็นอย่างชัดเจน ชนิดมดที่สำคัญเกี่ยวข้องกับมนุษย์why not try these outlook at this

มีมดอยู่หลายชนิดที่มีความเกี่ยวข้องกับมนุษย์และพบได้เสมอบริเวณบ้านเรือน ตัวอย่างเช่น

ป็นมดที่ทำรังอยู่ใต้ดินที่ร่วนซุย ดินทราย พบอาศัยรอบอาคารบ้านเรือนมากว่าข้างในอาคาร กินแมลงและซากสัตว์เล็กๆเป็นอาหาร รวมทั้งเศษอาหารที่คนทิ้งไว้ รวมถึงขนมหวาน เป็นมดที่มีอาณาจักรขนาดใหญ่ มีมดราชินีหลายตัว เป็นมดที่อันตรายกับคนได้ทั้งการกัดและการใช้เหล็กในต่อยผู้ถูกต่อยจะรู้สึกแสบคล้ายไฟลวก แผลจะบวมแดงและจะมีอาการคัน

เป็นมดที่ทำรังอยู่ใต้ดิน ตามซากพืช ใต้เปลือกและพบตามบ้านที่อยู่อาศัย ชอบกินของหวาน เมื่อมากินอาหารแล้วจะปล่อยสิ่งขับถ่ายทำให้อาหารมีรสชาติเปลี่ยนไปเคลื่อนไหวรวดเร็ว มักเห็นเดินบนกำแพง หรือฝดาห้องมากกว่าพื้น นอกจากจะพบมากตามบ้านเรือนยังพบตามเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆ

เป็นมดที่ทำรังบนดินร่วนบริเวณโคนต้นไม้ เช่น ต้นไผ่ โดยชอบซ่อนตัวตามกาบใบที่มีความชื้นสูง ตามซากพืช ใต้เปลือก ชอบอาศัยในพื้นที่ถูกรบกวนและส่วนมากพบอาศัยในอาคารบ้านเรือนเหมือนมดละเอียด ชอบกินของหวาน เดินค่อนข้างรวดเร็ว เมื่อเข้ามาหาอาหารในบ้านเรือนจะขับมูลทำให้เกิดการปนเปื้อนในอาหารและมีกลิ่นเหม็น ทำอันตรายคนโดยการกัด

เป็นมดที่พบเห็นได้โดยที่วไปทั้งในที่อยู่อาศัยและภายนอกบ้าน เมื่อถูกดรบกวนจะทำการย้ายรังไปที่อื่นทันทีดังนั้นจึงยากที่ควบคุมมดชนิดนี้ได้ทั้งรัง ทำรังตามรอยแตกของต้นไม้หรือในดินใต้วัสดุต่างๆ ชอบกินน้ำหวาน บางครั้งอาจพบเห็นมดชนิดนี้ย้ายไข่ มดชนิดนี้ไม่ทำอันตรายต่อคนแม้ถูกรบกวน แต่จัดเป็นมดที่ทำความรำคาญมากกว่าเกิดอันตรายเนื่องจากมดนี้มีนิสัยเดินเร็ว ไม่ดุร้าย ไม่มีเหล็กใน จึงทำให้ไม่เป็นอันตราย

เป็นมดที่ทำรังอยู่ในดินร่วน มองผิวดินจะเห็นเพียงรูเปิดเล็กๆและมีดินร่วนกองอยู่รอบๆ ของรอบรูเข้า ออก ชอบทำรังในที่ร่มชื้น ส่วนใหญ่ทางเดินและออกเดินหาอาหารพบหลังฝนตก พบบริเวณที่ถูกรบกวนและค่อนเปิดโล่ง จัดเป็นมดนักล่าชนิดหนึ่ง ที่กินแมลงและเนื้อสัตว์ส่วนมากพบอาศัยนอกอาคารบ้านเรือน มีอาณาเขตขนาดใหญ่ มดชนิดนี้ทำอันตรายต่อคนโดยการกัด โดยอาการจะคล้ายคลึงกับอาการของคนที่ถูกมดคันไฟต่อยมาก จัดเป็นมดที่มีผลต่อสุขภาพและสร้างความรำคาญ

เป็นมดที่ทำรังบนต้นไม้ใหญ่เท่านั้น เช่น ต้นมะม่วง ชมพู่ เป็นต้น โดยใช้ใบไม้เหล่านี้ประกอบเป็นรังโดยตัวออ่นจะปล่อยสารเหนี่ยวออกมาเชื่อมใบไม้ให้ประกบกัน เป็นมดที่มีอาณาจักรขนาดใหญ่ ชอบกินอาหารประเภทเนิ้อต่างๆและน้ำ ส่วนมากอาศัยอยู่นอกอาคารมากกว่าในอาคาร เมื่อถูกรบกวนจะทำอันตรายคนโดยการกัด ผู้ถูกกัดจะรู้สึกเจ็บปวดมาก ต่อมาจะเกิดอาการบวมคัน

เป็นมดที่ทำรังบนต้นไม้บริเวณส่วนที่ตายแล้ว หากินบนต้นไม้และพื้นดินใกล้เคียง ดังนั้น มดชนิดนี้มักพบรอบอาคารมากว่าในอาคาร เป็นมดที่ชอบกินเนื้อมากว่าน้ำหวาน จัดเป็นมดที่สร้างปัญหาต่อสุขภาพ จะต่อยโดยใช้เหล็กในผู้ถูกต่อยจะปวดคล้ายถูกผึ้งต่อย เหล็กในจะทำให้เกิดความเจ็บปวดและอาการบวม ต่อมาจะคันมากจัดเป็นมดที่มีพิษรุนแรงที่สุด

Untitled-1

** ที่บริการกำจัดปลวกของเรา สามารถกำจัดปลวกที่ครอบคลุมซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องทรัพย์สินของคุณ จากแมลงทำลายเหล่านี้ ** 

ติดต่อเรา

Copyright missbugsservice.com© 2023 Developed by TZ